E Aromatherapy Color Proszek do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 2,8 kg (40 prań)

Zakupy spożywcze online

E Aromatherapy Color Proszek do prania malezyjska orchidea i drzewo sandałowe 2,8 kg (40 prań)

55,99 zł
20,00 zł/kg
Opis

opis produktu

Wyrusz w podróż i obudź swoje zmysły z nowym proszkiem E Aromatherapy Malezyjska Orchidea i Drzewo Sandałowe. Zaznaj przyjemności w codziennych obowiązkach dzięki wyjątkowej kompozycji zapachowej - atrakcyjne kwiaty i eteryczne olejki z egzotycznych miejsc całego świata.

składniki

5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne
<5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany, fosfoniany, zeolity
enzymy
kompozycja zapachowa

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Proszek do prania tkanin kolorowych we wszystkich typach pralek oraz ręcznie. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Proszek do prania tkanin kolorowych we wszystkich typach pralek oraz ręcznie.

nazwa marki lub dystrybutora

Henkel Polska Operations Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

przygotowanie i stosowanie

Nieprzydatny do prania wełny, jedwabiu i innych delikatnych tkanin.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 10 00 Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99 www.henkel.com