Promocja do 27-10-2019

Bref WC Color Aktiv Zawieszka do muszli WC chlorowy 2 x 50 g

9,99 zł zamiast 15,99 zł 99,90 zł/kg
do 27-10-2019 38% TANIEJ 15, 99 9, 99 6 TANIEJ
Opis

OPIS PRODUKTU

Bref Color Aktiv zabarwia wodę w toalecie na niebiesko. 4 funkcje zawieszki do muszli WC Bref Color Aktiv = 1. Czystość pomiędzy spłukaniami dzięki mocy kulek Blue Water 2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia 3. Świeżość 4. Higiena

składniki

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne
5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne
<5% związek wybielający na bazie chloru
kompozycja zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool)

przechowywanie

Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

BREF COLOR AKTIV. Zawieszka do muszli WC. Uwaga. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. Całkowicie opróżnione opakowanie usuwać wg lokalnych zasad zbiórki odpadów komunalnych. Zawieszka sprawdzona pod względem możliwości otwarcia przez dziecko wg normy EN 862 (2006) - certyfikat niemieckiego Instytutu IVM.

wykrzyknik - Uwaga

nazwa uregulowana prawnie

Zawieszka do muszli WC.

przygotowanie i stosowanie

Zawieś Bref Color Aktiv pod obrzeżem muszli WC. Natychmiast zetrzeć zachlapania zabarwioną wodą z deski sedesowej lub innych powierzchni.

adres zwrotny

Henkel Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. 22 56 56 000 Informacja dla użytkowników i personelu medycznego: tel. 32 412 01 00 e-mail: henkel.polska@henkel.com www.henkel.pl Informacje dot. postępowania w razie wypadku: tel. 12 411 99 99